Bok underveis: G.Bjørke, H.Jarning og O.Eikeland(red): Ny praksis – ny kunnskap. Om utviklingsarbeid som sjanger. ABM-Media AS

Ole Petter Askheim, Liv Altmann og Tove Hasvold bidrar med et kapitel i boken om utviklingsarbeid som sjanger.

Askheim,Altmann og Hasvols kapitel er kalt: Ansikt til ansikt gir innsikt – brukere som medstudenter i sosialfaglig utdanning. Kapitellet bygger på erfaringer med kursene vi har avholdt.