Members of the Leonardo-project from HiL meet with members of the Plymouth University Service User and Carer Consultative Group

Medlemmer i Leonardoprosjektgruppa fra HiL møtte medlemmer av Plymouth University Service User and Carer Consultative Group i Plymouth i oktober 2012. Vi fikk en inspirerende presentasjon av gruppas arbeid. Dessuten fikk vi informasjon om at det ved universitetet også finnes en ungdomsgruppe med brukererfaringer som kvalifiserer studenter YOUNG PEOPLE 4 CHANGE , Young People fo Change leaflet[1]