Initiativ for å styrke brukerinnflytelsen i sosialfagutdanningene

Artikel av Liv Altmann, Teve Hasvold og Ole Petter Askheim