Kan vi la oss inspirere av Universitetet i Plymouths erfaringer med brukerinvolvering i høgere utdanning?

Førstelektorstipendiat Liv Altmann tar i uke 5 og 6 turen til Plymouth University for å opplee universitetets brukerinvolvering i høgere utdanning i praksis. Ved å følge undervisningen og veiledningen gitt av serviceuseres and careers håper Liv å la seg inspirere til å utvikle lignende tiltak på HiL.