Practice development

The Housing First Project: Researchers at the School of Social Work are trying to encourage a change in the Swedish homlessness practice and policy. They want to get away from the system of subsistute housing in favour of real housing. Both people who are presently homeless,...

Collapsed Parenthood

Collapsed Parenthood – Disqualified Mothers, Lost Fathers, and Children’s Rights to Their Parents Read the new report done by and about Swedish parents who have had their children placed in foster care. Read it in english >> Från insidan av ett havererat föräldraskap – om diskvalificerade mammor, borttappade fäder och...

“Ansikt til ansikt gir innsikt” kurs 2014

I uke 9,10, og 11 2014 arrangerer vi på HiL påny emnet “Ansikt til ansikt gir innsikt ” Kurset avholdes for 6.gang. Personer med brukererfaring rekruttert gjennom brukerorganisasjonene inviteres til å delta på linje med 3-årsstudenter fra bachelorstudiene. Det deltar like mange fra hver av de...

Service user involvement in social work education

There are weak traditions for involving users in the social work and social education courses. Traditionally people with user experiences are used in single lectures; otherwise the students mainly meet them as clients in their practice placements. Since 2009 the course “Empowerment: meeting face to face...

PowerUs’ bidrag på ENSACT-konferansen i Istanbul i april 2013

PowerUs Norge var godt representert i Istanbul og fikk synliggjort nødvendigheten av brukerinnflytelse i høyere utdanning. Se lenke: http://hil.no/hil/forskning/aktuelt/altmann_hasvold_og_askheim_paa_konferanse_i_istanbul PowerUs Sverige hadde også spennende innlegg, bl.a. om gap-mending pedagogy,  ta en titt på PowerUs.se...

PowerUs’ bidrag på ENSACT-konferansen i Istanbul april 2013

PowerUs Norge var godt representert I Istanbul, og fikk synliggjort nødvendigheten av brukerinnflytelse i høyere utdanning. Les mer på lenken nedenfor PowerUs-Istanbul PowerUs Sverige bidro også, bl.a. med et innlegg om gap-mening pedagogy, se PowerUs.se...

Lærer mer med brukere som medstudenter

Since 2009 Lillehammer University College has offered a course for the students in bachelor of social work, which includes participation of students with user experience. Follow the link to read the press presentation from the course given in 2012. The presentation includes interviews with participating students and teachers. Les...