Collapsed Parenthood

Collapsed Parenthood

– Disqualified Mothers, Lost Fathers, and Children’s Rights to Their Parents

Read the new report done by and about Swedish parents who have had their children placed in foster care.

Read it in english >>

Från insidan av ett havererat föräldraskap

– om diskvalificerade mammor, borttappade fäder och barns rätt till sina föräldrar.

Läs på svenska >>