Nordisk Forsa-konferanse 4-6.10.2012

Den 9. nordiske Forsa-konferansen gikk av stabelen 4.6.10.2012 i Trondheim. Temaet for konferansen var “Partnership in social work – active collaboration with different actors”.

Det var mange interessante presentasjoner på konferansen – powerpointene fra disse vil etterhvert bli lagt ut på konferansens hjemmeside www.nordicforsa2012.no

Ole Petter Askheim presenterte samarbeidet mellom Sverige, UK og Norge (Leonardoprosjektet), om brukerinvolvering i sosialarbeiderutdanningene, og Tove Hasvold presenterte seminaret “Ansikt til ansikt gir innsikt – rekruttering av personer med brukererfaring som studenter i sosialarbeiderutdanningene”, som har vært gjennomført fire ganger på sosialarbeiderutdanningene på HiL.