Newsletter Erasmus Strategic Partnership on Experiential knowledge, summer 2023

Erasmus newsletter summer 2023

Revitalization of the Norwegian Network

In December 2015 the PowerUs representatives at LUC invited to a meeting in an attempt to revitalize the Norwegian network. The invitation was sent to all schools of social work in Norway. Representatives from five different colleges/universities took part in the...

“Ansikt til ansikt gir innsikt” kurs 2014

I uke 9,10, og 11 2014 arrangerer vi på HiL påny emnet “Ansikt til ansikt gir innsikt ” Kurset avholdes for 6.gang. Personer med brukererfaring rekruttert gjennom brukerorganisasjonene inviteres til å delta på linje med 3-årsstudenter fra bachelorstudiene. Det deltar...