Members of the Leonardo-project from HiL meet with members of the Plymouth University Service User and Carer Consultative Group

Oct 1, 2013 | Article, Norway

Medlemmer i Leonardoprosjektgruppa fra HiL møtte medlemmer av Plymouth University Service User and Carer Consultative Group i Plymouth i oktober 2012. Vi fikk en inspirerende presentasjon av gruppas arbeid. Dessuten fikk vi informasjon om at det ved universitetet også finnes en ungdomsgruppe med brukererfaringer som kvalifiserer studenter YOUNG PEOPLE 4 CHANGE , Young People fo Change leaflet[1]

More articles / posts:

Report from Vilnius

The ERASMUS strategic partnership Experiential Knowledge met in Vilnius in May. You can read more here.