“Ansikt til ansikt gir innsikt” kurs 2014

Mar 10, 2014 | Article, Norway

I uke 9,10, og 11 2014 arrangerer vi på HiL påny emnet “Ansikt til ansikt gir innsikt ”

Kurset avholdes for 6.gang. Personer med brukererfaring rekruttert gjennom brukerorganisasjonene inviteres til å delta på linje med 3-årsstudenter fra bachelorstudiene. Det deltar like mange fra hver av de to gruppene (15 + 15). Gjennom at deltakerne med ulik bakgrunn møtes på like fot over en tre ukers periode og med et felles mål vil dette kunne gi nye innsikter for begge grupper. Intensjonen er å gi nye innsikter om hva marginalisering og utenforskap kan innebære og hvordan det kan utfordres og motvirkes gjennom at brukerkunnskap og fagkunnskap møtes på en positiv og likestilt måte.Rekrutteringsarbeidet er igang og vi ser fram til utbytterike uker.

More articles / posts:

Webinar 3

Mending Gaps with Asylum Seeker Communities to achieve Change  

Webinar 2

Gap-mending as a Critical and reflective Practice   https://youtu.be/uHlzKy-kXV8

Webinar 1

Service Users and Academics: Collaborators, not Competitors in Welfare Research  

Experiential knowledge; knowledge with zest!

Experiential knowledge. How do we recognize it? Can you see it, feel it, taste it? What does it mean? How can you harness it and how do you develop it with students? With a diverse group of social work lecturers, we orientated ourselves to questions like these under...

Greetings from Northumbria

PowerUs colleague Colin Cameron lets us know that he is getting everything organised for the commencement of the new Mend the Gap: Collaborative Learning with Service Users module at Northumbria this Thursday. Eight students and 10 people from outside the university...