“Ansikt til ansikt gir innsikt” kurs 2014

Mar 10, 2014 | Article, Norway

I uke 9,10, og 11 2014 arrangerer vi på HiL påny emnet “Ansikt til ansikt gir innsikt ”

Kurset avholdes for 6.gang. Personer med brukererfaring rekruttert gjennom brukerorganisasjonene inviteres til å delta på linje med 3-årsstudenter fra bachelorstudiene. Det deltar like mange fra hver av de to gruppene (15 + 15). Gjennom at deltakerne med ulik bakgrunn møtes på like fot over en tre ukers periode og med et felles mål vil dette kunne gi nye innsikter for begge grupper. Intensjonen er å gi nye innsikter om hva marginalisering og utenforskap kan innebære og hvordan det kan utfordres og motvirkes gjennom at brukerkunnskap og fagkunnskap møtes på en positiv og likestilt måte.Rekrutteringsarbeidet er igang og vi ser fram til utbytterike uker.

More articles / posts:

Report from Vilnius

The ERASMUS strategic partnership Experiential Knowledge met in Vilnius in May. You can read more here.