Initiativ for å styrke brukerinnflytelsen i sosialfagutdanningene

May 1, 2017 | Article, Norway

Artikel av Liv Altmann, Teve Hasvold og Ole Petter Askheim

More articles / posts:

Report from Vilnius

The ERASMUS strategic partnership Experiential Knowledge met in Vilnius in May. You can read more here.