Utbytte av deltakelse på emnet “Ansikt til ansikt gir innsikt”.

May 1, 2017 | Article, Norway

Evalueringene som er foretatt i forbindelse med kursets slutt viser at både interne og eksternestudentere er fornøyde. Oppleves kurset utbytterikt en tid etter deltakelse? Førsteelektorstipendiatene Tove Hasvold og Liv Altmann har gjennom året hatt samtale med 9 tidligere studenter som deltok på kurset enten i 2009 eller 20010. Foreløpig funn ser ut til at tidligere eksternstudenter og intern studenter tilskriver kurset betydning med henblikk på hvor de står idag og hva slags verdier og maktforståelse som inngår i deres verdisystem. Publisering av resultater er fortsatt et stykke unna men vil komme. Foreløpige resultater er kort presentert på Innlandskongressen(Kongressen arrangeres av Sykehuset Innlandet HF (SI), Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer, som har som mål å styrke samarbeidet mellom institusjonene innen medisinsk og helsefaglig forskning) og på ENSACT konferansen Istanbul.

 

More articles / posts:

Report from Vilnius

The ERASMUS strategic partnership Experiential Knowledge met in Vilnius in May. You can read more here.