PowerUs’ bidrag på ENSACT-konferansen i Istanbul april 2013

PowerUs Norge var godt representert I Istanbul, og fikk synliggjort nødvendigheten av brukerinnflytelse i høyere utdanning. Les mer på lenken nedenfor

PowerUs-Istanbul

PowerUs Sverige bidro også, bl.a. med et innlegg om gap-mening pedagogy, se PowerUs.se